Zespół:

Reklama

mgr inż. Paweł P. Pięta (kier.)
dr n. med. Aleksander Deptuła
dr n. med. Tomasz Bogiel
mgr inż. Joanna I. Dobroczynska


Istota wynalazku

Przedmiotem wynalazków jest test diagnostyczny do identyfikacji lekooporności szczepów bakteryjnych takich jak: Pseudomonas areugineosa opornych na działanie karbapenemów, Staphylococus aureus opornych na działanie antybiotyków β-laktamowych i Enterococcus spp. opornych na działanie wankomycyny oraz sposób jego wytwarzania.

Zakażenia szpitalne to problem jaki jest obecny w współczesnej służbie zdrowia, do najpoważniejszych zakażeń szpitalnych należą zakażenia bakteryjne takimi bakteriami jak: Pseudomonas areugineosa, Staphylococcus aureus czy też Enterococcus spp. Największe zagrożenie dla człowiek stanowią zakażenia szczepami bakteryjnymi opornymi na działanie antybiotyków. Wśród zakażeń szpitalnych najczęściej izolowane szczepy Pseudomonas areugineosa oporne na działanie karbapenemów, Staphylococus aureus oporne na działanie antybiotyków β-laktamowych czy też Enterococcus spp. opornych na działanie wankomycyny.

Obecnie stosowane procedury diagnostyczne zmierzające do identyfikacji i charakterystyki biochemicznej zakażeń bakteryjnych to techniki bazujące na procedurach klasycznej mikrobiologii – posiewy izolacyjne oraz testy krążkowe oporności na antybiotyki lub też testy bazujące na technikach biologii molekularnej reakcja - łańcuchowa polimerazy PCR. Wymienione procedury diagnostyczne są czasochłonne oraz kosztowne i wymagają wykorzystania drogiego sprzętu w celu realizacji kompleksowego badania mającego na celu izolację szczepu i jego charakterystykę biochemiczną taką jak oporność na antybiotyki.

Opracowany test diagnostyczny to rozwiązanie działające analogicznie do dobrze znanych już testów paskowych, które zarówno wykorzystywane są do diagnostyki ciąży czy też detekcji narkotyków w próbkach moczu. To z pozoru proste rozwiązanie umożliwia identyfikację lekowrażliwości mikroorganizmów w oparciu o informacje zapisane w ich DNA, co czyni zaproponowane rozwiązanie wysoce innowacyjnym. A jego wykonanie polega na dodaniu próbki do specyficznego pigmentu ogrzaniu powstałej mieszaniny do temperatury wrzenia i ochłodzeniu a następnie aplikacji na specjalnie przygotowane podłoże diagnostyczne, które ulega wybarwieniu w przypadku kiedy analizowana próbka bakteryjna zawierała mikroorganizm lekooporny na dany terapeutyk.

Korzyści z zastosowania wynalazku

Opracowany wynalazek to rozwiązanie mające zastosowanie w szeroko pojętej diagnostyce mikrobiologicznej. Wykorzystanie wynalazku pozwala na identyfikację lekowrażliwości szczepów bakteryjnych i doboru optymalnych terapeutyków. Opracowany test diagnostyczny stanowi rozwiązanie wysoce konkurencyjne wobec powszechnie stosowanych procedur diagnostycznych wykorzystujących analizy DNA (bakteryjnego) stosowanych w mikrobiologii. Na dodatkową uwagę zasługują następujące fakty:
1) krótki czas analizy,
2) możliwość wykonania testu w gabinecie lekarskim lub skromnie wyposażonym laboratorium bioanalitycznym,
przy zachowaniu standardów stosowanych w analizach genetycznych mikroorganizmów.


Potencjał komercjalizacyjny

Asortyment testów diagnostycznych dla analityki mikrobiologicznej cały czas jest bardzo ograniczony poza (testami stosowanymi w detekcji bakterii Helicobacter pylorii). Opracowane rozwiązanie pozwala na dobór odpowiedniej terapii antybiotykowej co ma szczególne znaczenie w czasach kiedy mikroorganizmy bardzo szybko stają się oporne na działanie licznych leków, co więcej w porównaniu do klasycznych technik stosowanych w laboratorium zastosowanie tego rozwiązania pozwala zarówno skrócić czas analizy jak i jej koszty. Koszt wytworzenia testu diagnostycznego na poziomie 5 zł czyni go atrakcyjnym produktem, który może znaleźć się w asortymencie firm z branży farmaceutycznej.