Zespół:

Prof. dr hab. inż. Andrzej Dziech - kierownik zespołu, dr inż. Andrzej Głowacz - zastępca kierownika, dr inż. Paweł Korus, mgr inż. Wojciech Szmuc

Istota wynalazku

Przedmiotem wynalazku jest innowacyjne urządzenie umożliwiające ochronę prywatności w systemach monitoringu wizyjnego. Jego głównym zadaniem jest automatyczne wykrywanie i śledzenie obszarów zawierających informacje wrażliwe, np. wizerunek twarzy, bądź tablice rejestracyjne pojazdów, a następnie ich inteligentne zamazanie. W wyniku powstaje zabezpieczony materiał, uniemożliwiający prostą identyfikację osób znajdujących się w kadrze.

Opracowany mechanizm zamazywania daje możliwość odtworzenia pierwotnego wyglądu obrazu jedynie przez upoważnionych do tego odbiorców. Informacje potrzebne do rekonstrukcji obrazu są kodowane, a następnie ukrywane bezpośrednio w obrazie z użyciem cyfrowego znaku wodnego. Dzięki temu na podstawie zabezpieczonego materiału możliwe staje się przywrócenie szczegółów zamazanych obszarów. Do wykonania tej operacji wymagane jest posiadanie opracowanego, specjalistycznego dekodera, a także sekretnego klucza potwierdzającego uprawnienia użytkownika.

Istota wynalazku opiera się na założeniu, że operator systemu monitoringu nie musi mieć ciągłego dostępu do informacji wrażliwych. Do zorientowania się w sytuacji wystarczy materiał z zamazanymi szczegółami. Dopiero w momencie, gdy dojdzie do zdarzenia wymagającego szczególnej uwagi bądź interwencji, wymagany jest dostęp do materiału w pełnej jakości. Takie rozwiązanie znacząco zmniejsza pole do ewentualnych nadużyć.

Korzyści z zastosowania wynalazku

Opracowany mechanizm daje korzyści zarówno użytkownikom systemów monitoringu jak i wszystkim osobom znajdującym się w obszarze objętym monitoringiem. Zmniejsza się pole do nadużyć prywatności, gdyż wrażliwe szczegóły są ujawniane dopiero w momencie zaistnienia wymagającego tych danych zdarzenia. Zabezpieczony materiał może być bezpiecznie udostępniany. Podczas gdy standardowe mechanizmy zamazywania wymuszają bezpowrotną utratę informacji, bądź wymagają utrzymywania wielu wersji tego samego materiału, proponowane rozwiązanie pozwala na posiadanie jednej, zabezpieczonej kopii. Na jej podstawie na bieżąco pokazywana jest użytkownikom wersja odpowiadająca posiadanemu przez nich poziomowi uprawnień.

Opracowany mechanizm można także zastosować do zabezpieczenia zdjęć w sieciach społecznościowych w Internecie. Użytkownicy mogliby publicznie udostępniać swoje zdjęcia, na których wizerunek ich twarzy jest niewidoczny. Ich znajomi będą mogli jednak zobaczyć oryginalną, szczegółową wersję zdjęcia.

Potencjał komercjalizacyjny

Proponowany mechanizm zabezpieczania wrażliwych fragmentów obrazów stanowi rozszerzenie tradycyjnej funkcjonalności systemów monitoringu. Integracja technik dbających o prywatność cieszy się szczególnym zainteresowaniem firm wdrażających swoje produkty na rynku niemieckim oraz austriackim. Dodatkowo, mechanizm ten można zintegrować z sieciami społecznościowymi. W obydwu przypadkach potencjalnym inwestorem bądź odbiorcą technologii są duże firmy o zasięgu międzynarodowym. Uzupełnienie portfolio ich produktów o proponowaną funkcjonalność poprawi konkurencyjność firmy i da szansę na zdobycie nowych klientów, podchodzących z rezerwą do nowych technologii informacyjnych.
System został zaprezentowany na międzynarodowych targach i wystawach, m.in.:
- CeBIT (Centrum der Buro- und Informationstechnik)
- EUROPOLTECH (Międzynarodowe Targi Techniki i Wyposażenia Służb Policyjnych oraz Formacji Bezpieczeństwa Państwa)
- MCSS Expo (Wystawa przy konferencji IEEE Multimedia, Communications, Services and Security).