Co można uzyskać dzięki wynalazkowi

Reklama

Nowa konstrukcja wału uprawowego pozwala uzyskać zwartą jego konstrukcję poprawiającą bezpieczeństwo jego transportu na lekkich naczepach rolniczych jak i bezpieczniejszy transportu podczas holowania wału uprawowego bezpośrednio za ciągnikiem rolniczym.
Usytuowanie segmentu środkowego pod dyszlem wału uprawowego poprawia i obniża środek ciężkości przewożonego wału, podobnie system składania segmentów bocznych na ramionach wału uprawowego zapewnia uzyskanie zwartej konstrukcji, która wpływa na poprawę stateczności poprzecznej i jest istotną dla transportu wału uprawowego, zwłaszcza podczas pokonywania łuków i zakrętów na drodze.

Istota wynalazku

Istota systemu usytuowania i mocowania segmentów rolniczego przyczepianego wału uprawowego polega na tym, że w położeniu transportowym na kołach jezdnych segment środkowy jest obrotowo mocowany i znajduje się bezpośrednio pod dyszlem, po bokach dyszla w płaszczyźnie do niego równoległej znajduje się złożone boczne ramię z zamocowanym wahliwie bocznym segmentem, którego obejma jest dodatkowo przytrzymana sprężystymi elementami, po przeciwnej stronie bocznego ramienia przy dyszlu, znajduje się wychylny segment, którego obejma jest mocowana wahliwie do dodatkowego ramienia i jest na nim zakleszczona zaczepem klamrowym, jednocześnie dodatkowe ramię jest wsparte czopami na kotwiących gniazdach płytowych wsporników przytwierdzonych do poziomej belki bocznego ramienia . Każde z bocznych ramion jest zabezpieczone przed przypadkowym zsunięciem się z zaczepu za pomocą elementu blokującego, natomiast wychylny segment jest unieruchomiony i zablokowany przed przypadkowym wysunięciem bocznych czopów z kotwiących gniazd - elementem przytrzymującym zamocowanym do dolnej belki dyszla oraz belką i zastrzałem bocznego wspornika.
Zmianie położenia wału uprawowego z położenia transportowego w położenie robocze - rozkładaniu bocznych ramion, towarzyszy ruch cięgła połączonego z obejmę środkowego segmentu oraz z krótką dźwignią przytwierdzoną do jednego z bocznych ramion i obrót na sworzniu obejmy środkowego segmentu o kąt prosty.
Dzięki wynalazkowi obniżono usytuowanie środka ciężkości wału uprawowego, uzyskano zwartą konstrukcję i bardziej równomierny rozkład sił pomiędzy osią zawieszenia kół jezdnych oraz końcem dyszla , a tym samym istotnie większą stateczność. Usytuowanie środkowego segmentu bezpośrednio pod dyszlem pozwoliło na jego korzystne wydłużenie, umożliwiło zmniejszenie długości pozostałych segmentów, co z kolei pozwoliło na zmniejszenie masy konstrukcyjnej bocznych i dodatkowych ramion.

Potencjał komercjalizacji

Konstrukcja wału uprawowego zapewnia istotną poprawę bezpieczeństwa jego przewozu. Pozwala obniżyć środek ciężkości , stateczność poprzeczną oraz uzyskać lepszy rozkład masy wału uprawowego na jego układ jezdny oraz zaczep transportowy. Zbudowanie modeli demonstracyjnych wału uprawowego, przeprowadzenie badań trwałościowych pozwoli na opracowanie serii prototypowej nowych wałów uprawowych.