Co można uzyskać dzięki wynalazkowi

Urządzenie wg wynalazku ma postać wału, który przeznaczony jest do rozgarniania zielonki zakiszanej w pryzmach naziemnych lub w silosach przejazdowych. Dzięki dokładnemu rozgarnianiu zakiszanej zielonki możliwe jest jej dobre zagęszczenie w całej objętości pryzmy, a to umożliwia uzyskanie kiszonki o bardzo dobrej jakości. Urządzenie wg wynalazku, dzięki zamocowaniu bębna roboczego za pomocą ramy wychylnej i przesuwnej, podnosi bezpieczeństwo pracy obsługującego ciągnik, gdyż umożliwia rozgarnianie zielonki przy zachowaniu bezpiecznej odległości ciągnika od skraju pryzmy, eliminując niebezpieczeństwo zsunięcia się ciągnika z pryzmy. Urządzenie może być zawieszane na przednim lub tylnym TUZ ciągnika, przy czym hydrauliczny układ napędowy umożliwia w obu przypadkach uzyskanie właściwego, przeciwbieżnego kierunku obrotów bębna roboczego.

Istota wynalazku

Urządzenie wg wynalazku jest zawieszane na przednim lub tylnym TUZ ciągnika, a składa się z: ramy nośnej z trzypunktowym układem zawieszenia, ramy przesuwnej, ramy wychylnej, bębna roboczego z łopatkami oraz układu napędowego bębna roboczego i układu hydraulicznego. Rama przesuwna zamocowana jest na ramie nośnej za pomocą prowadnic ze ślizgami, a rama wychylna (obracana) zamocowana jest w uchwycie ramy przesuwnej za pomocą długiego sworznia. Na ramie wychylnej zamocowany jest bęben roboczy składający się z bębna prawego i lewego, które są pewnie osadzone na wałkach przekładni kątowej i w zespołach łożyskowych przykręconych do ramion bocznych. Łopatki bębna roboczego, o przeciwbieżnym kierunku obrotów, podbierają zielonkę w miejscach nadmiernych skupisk i układają ją w równomiernej warstwie podatnej na dobre zagęszczenie. Układ napędowy bębna roboczego składa się z silnika hydraulicznego i wału napędowego, które umieszczone są w korpusie ramy wychylnej oraz zamocowanej na jego końcu przekładni kątowej, która zabudowana jest osłoną pomiędzy bębnem prawym i lewym. Układ hydrauliczny urządzenia składa się z siłownika przesuwania ramy przesuwnej względem ramy nośnej oraz dwóch siłowników umożliwiających wychylanie ramy wychylnej względem ramy przesuwnej. Rama przesuwna umożliwia przesuwanie bębna roboczego na boki względem osi podłużnej ciągnika, a tym samym rozgarnianie zielonki, gdy ciągnik znajduje się w bezpiecznej odległości od skraju pryzmy. Natomiast rama wychylna umożliwia skośne ustawienie bębna roboczego, aby umożliwiał on przerzucanie zielonki na skraj pryzmy lub pod ścianę silosu przejazdowego. Urządzenie wg wynalazku wyposażone jest w barierę ochronną, która zamocowana jest na ramie wychylnej, a umożliwia operatorowi zachowanie bezpiecznej odległości wirującego bębna roboczego od ścian silosu przejazdowego lub innych przeszkód.

Potencjał komercjalizacji

Urządzeniem wg wynalazku mogą być zainteresowani producenci maszyn stosowanych w produkcji zwierzęcej. Do chwili obecnej Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych w Poznaniu podpisał umowę licencyjną z firmą RBB Stal Jarocin uprawniającą producenta do uruchomienia produkcji na podstawie dokumentacji opracowanej w PIMR.