Co można uzyskać dzięki wynalazkowi

Reklama

Pojazdy terenowe, zwłaszcza lekkie trzyosobowe quady przystosowane do przewozu ładunków, pozwolą rozwiązać problem wywozu skoszonej i zebranej biomasy z terenu objętego ochroną środowiska. Przepisy wymagają by skoszona biomasa była w ciągu kilku tygodni całkowicie wywieziona na zewnątrz chronionego obszaru parku narodowego. W wielu przypadkach, z racji niskiej nośności gruntu, nie można wywieźć biomasy bez znacznej dewastacji górnej warstwy korzeniowej roślin. Opracowanie sposobu transportu składanych adapterów na specjalnej ramie wsporczej takiego pojazdu terenowego umożliwia dowiezienie adapterów na teren , w którym pozostawiono bele biomasy, a następnie na sformowanie biomasowego pociągu i przetaczania bel po ziemi. Taka metoda transportu bel po grząskim podłożu nie powoduje żadnej dewastacji podłoża, bowiem bele z racji niewielkiego nacisku nie powodują żadnych odkształceń podłoża. Opracowany sposób może istotnie i efektywnie poprawić poziom ochrony środowiska naturalnego w Polsce i w Europie.

Istota wynalazku

Lekki pojazd terenowy może być przystosowany do pracy na obszarach wodno-błotnych i do przewozu adapterów służących do przemieszczania bel biomasy, przystosowany do poruszania po grząskich terenach chronionych stref ekologicznych parków narodowych i krajobrazowych.
Na lekkim pojeździe terenowym kołowym/gąsienicowym zamontowano na skrzyni ładunkowej stelaż dla przewozu składanych adapterów służących do przemieszczania okrągłych bel biomasy, metodą ich bezpośredniego przetaczania po podmokłym gruncie. Pojazd wyposażono w odpowiednie wysokości widełkowy zaczep transportowy do holowania bel o średnicy 1,2 i 1,6m.
Pojazd terenowy wraz z kilkoma belami biomasy tworzy pociąg biomasowy, który umożliwia ekonomiczny i efektywny transport bel do ich tymczasowych magazynów. Magazyny te znajdują się w bezpośredniej bliskości dróg gruntowych, skąd bele mogą być transportowane przy użyciu ciągników rolniczych i przyczep lub samochodowych ciągników i naczep.

Przetaczanie bel po ziemi może odbywać się na dystansie kilku kilometrów, biomasowy pociąg może pokonywać łuki i zakręty, bele biomasy holowane są w śladzie poruszającego się pojazdu terenowego. Sposób powinien definitywnie zredukować okres pozostawiania bel biomasy na chronionym terenie , zwłaszcza parku narodowego.

Pozostawiona w terenie biomasa, bardzo często butwieje a w ciągu zaledwie kilku lat może porosnąć lasem. W tej sytuacji zamiast przywrócenia terenu lęgowego ptakom - teren ten jest zdewastowany i nie pozwala ptakom na zakładanie bezpiecznych gniazd.

Potencjał komercjalizacji

Opracowanie nowych wsporników adapterów dedykowanych dla danego typu/modelu pojazdu pozwoli przeprowadzić funkcjonalne próby terenowe, zebrać dane co do efektywności , ekonomiczności, wpływu na ochronę środowiska naturalnego - proponowanej metody transportu biomasy. Promocja metody w formie pokazów terenowych pozwoli na stopniowe jej wdrożenie na szeroką skalę w Polsce jak i w Europie.