Sposób wytwarzania scyntylacyjnego pikselowanego przetwornika promieniowania rentgenowskiego na światło widzialne zwłaszcza zielone światło widzialne, o dużych rozmiarach geometrycznych oraz obrazujący detektor promieniowania rentgenowskiego

| Aktualizacja:

Narodowe Centrum Badań Jądrowych; Zespół: DZIEWIECKI WOJCIECH ,LOTZ TOMASZ, MATUSIAK MICHAŁ, MEISSNER KRZYSZTOF, WRONKA SŁAWOMIR (kierownik)

wróć do artykułu