Co można uzyskać dzięki wynalazkowi

Reklama

Opracowanie technologii łączenia nowych materiałów wymaga sprawdzenia czy wykonane połączenie spełnia określone założenia. W pierwszej kolejności wyznacza się wytrzymałość mechaniczną połączeń, poprzez badanie jego wytrzymałości na rozciąganie lub określenia sił ścinających niszczących dane połączenie. Wynalazek pozwala na wykonanie dużej liczby pomiarów w relatywnie krótkim czasie, poprzez określenie sił ścinających niszczących połączenie materiałowe, specjalnie przygotowanej próbki. Konstrukcja urządzenia pozwala na jego montaż na dowolnej maszynie wytrzymałościowej przy zachowaniu dużej dokładności pomiarów.

Istota wynalazku

Wynalazek wykorzystuje specyficzne parametry mechaniczne łożysk liniowych, charakteryzujących się bardzo małymi siłami tarcia, przy zapewnieniu możliwości ich obciążania dużymi siłami promieniowymi. Parametry te pozwoliły na opracowanie urządzenia do pomiaru sił ścinających składającego się z dwóch głównych elementów konstrukcyjnych. Jeden z nich umożliwia równoczesną obudowę łożysk liniowych oraz elementu ścinającego. Drugi element, wykonany z wałka utwardzanej stali umożliwia montaż specjalnej próbki. Niezależna regulacja położenia próbki oraz noża ścinającego pozwala na jego umiejscowienie w płaszczyźnie połączenia znajdującej się w osi urządzenia. Oba elementy opracowanej konstrukcji wyposażone są w gwintowane osiowo otwory umożliwiające ich montaż na dowolnej maszynie wytrzymałościowej. Badana próbka ma kształt krążka wykonanego z jednego materiału, do którego dołączony jest element wykonany z drugiego materiału, przy założeniu, że przynajmniej jedna powierzchnia jest prostopadła do płaszczyzny podstawy – krążka. Połączenie między obydwoma materiałami może zostać wykonane dowolną techniką, w tym m.in. klejeniem, lutowaniem, zgrzewaniem itp.

Potencjał komercjalizacji

Urządzenie będące przedmiotem wynalazku pozwala na badanie połączenia między dwoma materiałami, które może zostać wykonane dowolną techniką np. klejeniem, lutowaniem, zgrzewaniem i in. Zaletą rozwiązania jest możliwość zamontowania urządzenia na niemal każdej maszynie wytrzymałościowej za pomocą cięgien o odpowiedniej długości. Prosty montaż i demontaż części roboczych pozwala na wykonywanie pomiarów w sposób sprawny i szybki, a co za tym idzie daje możliwość przeprowadzenia wielu prób w krótkim czasie, co jest szczególnie istotne przy wykorzystaniu urządzenia w przemyśle.
W związku z powyższym urządzenie objęte patentem może stanowić dodatkowe wyposażenie każdego laboratorium wytrzymałościowego, zarówno w jednostce naukowo-badawczej jak i w zakładzie przemysłowym. Ze względu na kompatybilność z innymi urządzeniami oraz stosunkowo niewielki koszt wytworzenia ma szansę znaleźć nabywców.