Co można uzyskać dzięki wynalazkowi

Reklama

Wynalazek dotyczy renowacji oraz naprawy miejsc uszkodzenia powłoki wytworzonej w procesie anodowego utleniania magnezu, oraz jego stopów w procesie plazmowym - wysokonapięciowym polegający na tym, że przedmioty wykonane z magnezu i jego stopów uprzednio poddane procesowi anodowego utlenienia w warunkach plazmy posiadające uszkodzenia lub ubytki powłoki poddawane są renowacji i naprawie . Dzięki wynalazkowi możliwa jest naprawa przedmiotów bez konieczności nakładania powłoki uzyskanej w procesie anodowego utlenienia na całej powierzchni przedmiotu.

Istota wynalazku

Istotą wynalazku jest sposób renowacji oraz naprawy miejsc uszkodzenia powłoki wytworzonej w procesie anodowego utleniania magnezu oraz jego stopów w procesie plazmowym – wysokonapięciowym w warunkach wannowych. Istota patentu opiera się na wybiórczym prowadzeniu procesu utleniania powierzchni stopu magnezu z wykorzystaniem do tego celu tamponu z materiału otrzymanego metodą swobodnego spieniania bez konieczności jego zanurzania w roztworze roboczym. Bez konieczności stosowania katody w postaci grafitu lub metalu. W warunkach wysokonapięciowych z obecnością wyładowań iskrowych.

Potencjał komercjalizacji

Wdrożenie wynalazku umożliwi uzupełnienie warstwy tlenkowej w celach antykorozyjnych lub dekoracyjnych, bez konieczności demontażu elementów oraz zanurzania ich w wannach. W wyniku prowadzonego procesu otrzymujemy na powierzchni detalu warstwę strukturą i wyglądem podobną do warstwy wytworzonej w procesie wannowym, o zbliżonej odporności korozyjnej. Proces formowania powłoki jest w tym wypadku szybszy, w krótszym czasie uzyskuje się powłokę o porównywalnej grubości do tej otrzymanej w procesie prowadzonym w wannie.
Zastosowanie aplikatora z materiału wykonanego metodą swobodnego spienienia pozwala na łatwe prowadzenie procesu nawet w trudno dostępnych miejscach detalu, jednocześnie nie ma problemu z odpadami w postaci pasty czy żelu stosowanego w innych wynalazkach. Materiał z którego wykonany jest tampon, jest tani i ogólnodostępny.