Konsorcjum w składzie:

Reklama

Zespół w składzie:
1. Magdalena Nowaczyk-Organista - kierownik zespołu
2. Tomasz Oleszek
3. Włodzimierz Prądzyński
4. Patrycja Hochmańska
5. Zofia Krzoska-Adamczak
Istota wynalazku:

Skuteczność ochrony barwy powierzchni drewna przed działaniem światła zależy między innymi od takich czynników jak np.: gatunek drewna, rodzaj wyrobu lakierowego, rodzaj światła padającego na powierzchnię drewna uszlachetnioną lakierem transparentnym, czas ekspozycji na światło. Zatem bardzo istotny jest odpowiedni dobór absorbera do lakieru
i gatunku drewna aby uzyskać satysfakcjonujący efekt dla określonych parametrów naświetlania.
Przedmiotem wynalazku jest sposób ochrony powierzchni drewna przed światłem imitującym warunki wewnątrz pomieszczeń, w celu zachowania barwy i wyraźnego oraz czystego rysunku powierzchni drewna.
Istota wynalazku polega na powierzchniowej obróbce drewna w celu usunięciu fenolowych związków ekstrakcyjnych, a następnie naniesieniu na powierzchnię drewna tlenków metali, wybranych z grupy: tlenek tytanu, tlenek cynku, tlenek ceru, tlenek prazeodymu(III), tlenek prazeodymu(IV) tlenek neodymu(III), tlenek itru, tlenek erbu w formie impregnatu lub jako składnik lakieru lub oboma sposobami. Tlenki metali wprowadzono w wielowarstwowy system lakierowy, w którym w pojedynczej warstwie jest tylko jeden tlenek a drugi w kolejnej warstwie lakieru.
Połączenie procesu wymywania związków ekstrakcyjnych z impregnacją oraz lakierowaniem powierzchni drewna wyrobami z udziałem nieorganicznych pigmentów w postaci tlenków metali, w tym również metali ziem rzadkich wpływa na zwiększenie odporności powierzchni drewna na światło.Potencjał komercjalizacyjny wynalazku:

Zwiększona odporność na światło jest szczególnie pożądana w branży stolarki budowlanej (okna i drzwi z litego drewna) oraz w branży meblarskiej, w obszarze mebli o wysokich walorach dekoracyjno-użytkowych, tzn. mebli biurowych, kuchennych itp. Zarówno naturalne drewno, jak i okleiny mają tendencję do stopniowej zmiany barwy wynikającej z procesów starzeniowych. Dotyczy to zarówno gatunków popularnych i niezbyt drogich (brzoza, olcha), jak i takich uchodzących za bardziej ekskluzywne (np. czereśnia). Szczególnie te drugie używane są z dużym upodobaniem przez projektantów. Jest oczywiste, że w dość kosztownym, okleinowanym meblu zabezpieczenie okleiny przed zmianą barwy ma znaczenie absolutnie kluczowe. Klienci nabywający meble (szczególnie biurowe i kuchenne)
z tzw. „wyższej półki” przywiązują bardzo dużą wagę do walorów dekoracyjno-ochronnych powłok, w tym również (a może nawet szczególnie) do ich odporności na światło. Należy zauważyć, że Polska jest znaczącym producentem i eksporterem tego typu mebli.
Możliwość komercjalizacji wynalazku wynika z faktu, iż kompozycja lakierowa wytworzona była na handlowych komponentach powszechnie dostępnych dla potencjalnych odbiorców wynalazku.