Konsorcjum w składzie:

Reklama

Ludwika Lipińska, Rafał Koziński, Zbigniew Wiliński, Krzysztof Librant, Magdalena Aksienionek, Joanna Jagiełło, Adam Witek, Irena Witosławska, Krzysztof Perkowski, Marcin Osuchowski, Zbigniew Mularzyk

Istota wynalazku:

Wynalazek dokonany przez autorów pozwala na redukcję tlenku grafenu, który posiada właściwości izolacyjne do postaci grafenu będącego przewodnikiem prądu. Osiągnięto to za pomocą techniki prasowania na gorąco (HIP- Hot Isostatic Pressing). Proces ten odbywa się w reaktorze w temperaturze do 2000 °C pod działaniem wysokiego ciśnienia izostatycznego gazów obojętnych - 300 MPa. Ciśnienie to wywiera równomierny nacisk ze wszystkich stron na próbkę tlenku grafenu. Ciśnienie 300 MPa można zobrazować w następujący sposób: ponad 3 tonowa samica słonia afrykańskiego naciskająca na 1 cm kwadratowy materiału.

Dotychczas nikt inny nie próbował termicznej redukcji tlenku grafenu na drodze prasowania na gorąco. Efektem wykorzystania HIP-owania jest bardzo czysty chemicznie grafen w postaci wysuszonego proszku grafenu, papieru grafenowego oraz cienkich warstw – charakteryzujący się doskonałym przewodnictwem elektrycznym i cieplnym.

Potencjał komercjalizacyjny wynalazku:

Efektem komercjalizacji opracowanej metody otrzymywania bardzo czystego chemicznie grafenu będzie wprowadzenie do oferty Nano Carbon Sp. zoo. Oferta zostanie wzbogacona o rozwiązania opracowane w ramach opatentowanej metody. Efektem tych prac jest nie tylko produkt w postaci płatków, proszku ale również produkty pochodne, wytwarzane w oparciu o tę technologie. Podczas działań związanych z projektem, podejmowane będą próby znalezienia potencjalnych odbiorców zainteresowanych oferowanymi produktami. Rozpoczęty proces komercjalizacji stanowi jednak dość złożony system, który ma na celu doprowadzenie do uzyskania realnych zysków z oferowanych, nowoczesnych materiałów nanokompozytowych zawierające grafen.