Matematyka i przyroda. Jakie zadania dostali gimnazjaliści?

| Aktualizacja:

Czytanie map, analizowanie schematów, w tym układu krwionośnego człowieka, obliczanie pól figur płaskich - takie m.in. umiejętności sprawdzały zadania w teście z wiedzy matematyczno-przyrodniczej rozwiązywanym w środę przez gimnazjalistów.

wróć do artykułu