Przez dwa tygodnie grupa 50 wybranych studentów z takich krajów, jak m.in. Singapur, Chiny, Japonia, Indie, Pakistan oraz 27 krajów Europy, będzie w Łodzi uczestniczyć w warsztatach, wykładach i prelekcjach na temat zdrowia publicznego, problemów służby zdrowia i poprawy jej jakości. W wolnym czasie studenci mają zwiedzać miasto i województwo.

Reklama

Spotkanie studenckie pomiędzy Europą i Azją odbywa się w tej części Europy po raz pierwszy; jego współorganizatorem jest Uniwersytet Medyczny w Łodzi.

"Wszystkie rzeczy, które jego uczestnicy wypracują będą spisane i przekazana do Parlamentu Europejskiego. Dla nas jest to świetna forma promocji pod kątem umiędzynarodowienia uczelni i rekrutacji studentów-obcokrajowców" - powiedział PAP pełnomocnik rektora ds. rozwoju i promocji UM Przemysław Andrzejak.

ASEF University to jeden z programów Fundacji adresowany do studentów z Europy i Azji. Poprzednie edycje programu odbywały się m.in. w Korei, Hiszpanii, Niemczech, Japonii i Tajlandii.

Fundacja Azja - Europa z siedzibą w Singapurze, utworzona została w lutym 1997 r. w ramach dialogu europejsko-azjatyckiego ASEM (Asia Europe Meeting). W chwili obecnej ASEM skupia 45 uczestników: 27 państw UE, Komisję Europejską, 10 członków Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej ASEAN oraz Chiny, Japonię, Republikę Korei, Mongolię, Indie i Pakistan.

Jej celem jest promowanie kontaktów pomiędzy społeczeństwami Azji i Europy oraz rozwoju wzajemnego zrozumienia między obu kontynentami w obszarze wymiany kulturowej, intelektualnej i społecznej. Obecnie ASEF realizuje ok. 300 projektów, w których uczestniczy blisko 15 tys. Azjatów i Europejczyków. Działalność Fundacji finansowana jest ze składek krajów członkowskich, a także dobrowolnych wpłat instytucji prywatnych. Polska współpracuje z ASEF od 2002 roku, a jej członkiem jest od momentu przystąpienia do Unii Europejskiej w 2004 r.