Maturzyści z puńskiego liceum zainteresowani są Uniwersytetem Wileńskim oraz Uniwersytetem Kowieńskim im. Witolda Wielkiego. Abiturienci wybierają się także do Wilna na Akademię Kultury Fizycznej do Kowna oraz na Uniwersytet Techniczny w Wilnie. Mają jeszcze czas do połowy lipca na złożenie wszystkich dokumentów.

Reklama

Marcinkiewicz powiedziała, że w tym roku chęć studiowania na Litwie wyraziło ok. 20 z 37 maturzystów. Zwykle większość z nich dostaje się na litewskie uczelnie, gdzie obowiązuje konkurs świadectw maturalnych.

"Nasi absolwenci są przyjmowani z odrębnego konkursu, w którym uczestniczą uczniowie spoza Litwy, ale mający pochodzenie litewskie. Na ogół chęć studiowania na Litwie kończy się dostaniem na studia, choć nie zawsze na te, jakie sobie maturzysta wymarzył" - powiedziała Marcinkiewicz.

Dyrektor puńskiego liceum powiedziała PAP, że obecnie na rynku pracy jest spore zainteresowanie osobami mówiącymi po litewsku. Zaznaczyła, że firmy z Polski i Litwy handlujące ze sobą szukają właśnie takich osób, które skończyły studia na Litwie.

Liceum w Puńsku jest jedyną szkołą średnią w Polsce, gdzie naucza się po litewsku. Wszystkie przedmioty wykładane są tam po litewsku, oprócz języków obcych i języka polskiego. Litwini szczególnie dbają o swoją tożsamość narodową. W gminie Puńsk i Sejny jest kilka szkół podstawowych, gdzie kilkaset dzieci uczy się po litewsku.

Organizacje litewskie szacują, że w Polsce mieszka kilkanaście tysięcy osób narodowości litewskiej. Jednak - według ostatniego spisu powszechnego - mniejszość litewska w Polsce liczy 5,8 tys. osób.