Tegoroczny egzamin poszedł minimalnie gorzej niż ubiegłoroczny. W 2016 roku maturę zdało 79,5 proc. podchodzących do egzaminu, odsetek mających prawo do egzaminu poprawkowego w sierpniu wyniósł 15 proc., a nie zdało 5,5 proc.

Najgorzej, jak co roku, wypadła matematyka. Pozytywnym wynikiem, czyli przynajmniej 30 proc. dobrych odpowiedzi, może się pochwalić 83 proc. O wiele lepiej wypadł język polski z 97 proc. odsetkiem sukcesów. W obu przypadkach chodzi o egzamin na poziomie podstawowym.

Co ciekawe, już średni wynik w obu przedmiotach był podobny: w polskim wyniósł 56 proc., a w matematyce 54 proc. Rok temu odpowiednio: 59 i 56 proc.

Lepiej uczniowie radzili sobie z językami obcymi: średni wynik na obowiązkowym angielskim wynosił 71 proc., a w przypadku języka niemieckiego - 65 proc.  W biologii i chemii (zdawanej na poziomie rozszerzonym) średni wynik wyniósł 37 i 41 proc. W historii 33 proc.

Licea lepsze niż technika

Matura 2017 najlepiej poszła w liceach – tutaj odsetek sukcesów wynosił 84,4 proc. A porażek ok. 4,9 proc. W technikach zdało za pierwszym podejściem 67,9 proc.

Najwięcej zdanych matur było w Małopolsce. W sumie świadectwo dojrzałości otrzymało 83 proc. zdających. Jeżeli chodzi o wyniki samych licealistów najlepiej wypadło, obok Małopolski, również województwo świętokrzyskie: tutaj zdało 88 proc. absolwentów liceów.

Najgorzej zaś wypadły województwa: zachodniopomorskie i warmińsko-mazurskie. Odsetek sukcesów tutaj wyniósł ogółem 74 proc.

Wybitnych maturzystów, którzy otrzymali ze wszystkich obowiązkowych przedmiotów w części ustnej i pisemnej od 90 do 100 proc., było 841. Do egzaminu przystąpiło w sumie 258 tys. maturzystów, którzy zdawali z 25 przedmiotów.