Eureka! DGP - Odkrywamy polskie wynalazki

Mecenasi Polskiej Nauki

Polpharma

Polpharma

Polpharma jest największym polskim producentem leków i liderem polskiego rynku farmaceutycznego. Dzięki rozwojowi eksportu, inwestycjom oraz akwizycjom stworzyła międzynarodową grupę farmaceutyczną aktywnie działającą na rynkach Europy Środkowo-Wschodniej, Kaukazu i Azji Centralnej. Grupa Polpharma należy obecnie do grona 20 największych firm generycznych na świecie. Zatrudnia łącznie ok. 7500 osób, z czego ponad 4300 w Polsce. Portfolio Grupy Polpharma obejmuje około 650 produktów. Firma produkuje leki generyczne, dzięki czemu udostępnia szerokim grupom pacjentów dostęp do nowoczesnych metod terapii. Wytwarza leki wydawane na receptę i stosowane w lecznictwie zamkniętym. Ma wiodący udział w kluczowych obszarach terapeutycznych w Polsce. Specjalizuje się w kardiologii, gastroenterologii i neurologii. Znaczącą część portfela produktowego stanowią leki dostępne bez recepty (OTC). Grupa Polpharma inwestuje znaczące środki w rozwój nowych produktów. Prowadzi własne prace badawczo-rozwojowe oraz współpracuje z uczelniami i instytutami naukowymi w kraju i za granicą. Inwestuje również w rozwój leków biopodobnych. W Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym stworzyła najnowocześniejsze laboratorium biotechnologiczne w Polsce. Polpharma wdraża innowacyjne rozwiązania we wszystkich obszarach swojego działania. W roku 2013 została uhonorowana Nagrodą Prezydenta RP w kategorii „Innowacyjność”. Zajęła także pierwsze miejsce na liście najbardziej innowacyjnych dużych firm w Polsce, opracowanej przez Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Polpharma dba o jakość produktów na każdym etapie ich rozwoju, produkcji, magazynowania, dystrybucji i sprzedaży. Stale monitoruje bezpieczeństwo stosowania swoich leków. Wszystkie obiekty produkcyjne spełniają najwyższe międzynarodowe standardy Dobrej Praktyki Wytwarzania (Good Manufacturing Practice - GMP). Firma stosuje nowoczesne technologie, które zapewniają bezpieczeństwo produktów, pracowników oraz środowiska naturalnego. Zasady działania Polpharmy wyznacza motto „Ludzie pomagają Ludziom”. Firma dba o to, by realizować swoje cele biznesowe w sposób etyczny, z uwzględnieniem potrzeb i opinii swoich interesariuszy oraz w poszanowaniu środowiska naturalnego. Polpharma propaguje zasady profilaktyki zdrowotnej i prowadzi programy edukacyjne dla pacjentów. Zachęca również swoich pracowników do wolontariatu na rzecz potrzebujących. W 2001 roku założyła Naukową Fundację Polpharmy, której celem jest wspieranie badań naukowych w dziedzinie farmacji i medycyny. Od początku swojej działalności Fundacja przyznała 68 grantów na realizację projektów badawczych. Prowadzi także program stypendialny dla doktorantów uczelni medycznych. Polpharma przeznaczyła na działalność statutową Fundacji blisko 20 mln zł.

MECENASI POLSKIEJ NAUKI

POLPHARMA S.A.